top of page

Contact Us

​주소 및 연락처 

​서울특별시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 B동 404호

02-723-8677 

02-723-8676

오시는 길 안내 

​지하철 

3, 6호선 불광역 2번출구

버스 

7022, 7211, 7212, 7720, 7734

471, 701, 704, 705, 720, 773, 774

9703, 9709, 9710

bottom of page